Wie doet wat

BESTUUR

Als dagelijks bestuur zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van TV Westerveld.

Voorzitter

Deze functie is momenteel vacant.

Penningmeester Frank Smeltink

Mijn naam is Frank Smeltink, 41 jaar oud, getrouwd met Anouk en wij hebben 2 jonge kinderen Yuna(5) en Nine(4). Ik ben werkzaam bij Achmea en ik beheer daar samen met mijn collega’s de beleggingen van de Achmea merken. Qua tennis speel ik al jaren met veel plezier in de zaterdag gemengd 35+ competitie. Toen mij gevraagd werd of ik penningmeester wilde worden heb ik gelijk ja gezegd. Ik vind het namelijk leuk om met cijfers bezig te zijn en ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan deze mooie tennisvereniging. Meer over Frank

Secretaris Marjan Erkamp

Mijn naam is Marjan Erkamp en naast mijn functie als secretaris verzorg ik ook de ledenadministratie. Meer over Marjan


LEDENADMINISTATIE

De ledenadministratie wordt gevoerd door Marjan Erkamp.
 

COMMISSIES EN VRIJWILLIGERS

Dankzij de inzet van vrijwilligers en comissieleden blijft onze vereniging zo succesvol draaien. Hieronder een overzicht van de verschillende commissies en de eerst verantwoordelijken:
 

TECHNISCHE COMMISSIE

Verantwoordelijk: Nick Nurmohamed
De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met de prestatieve aspecten binnen de vereniging. In hoofdzaak betreft dat de trainingen en de competitie en het technisch beleidsplan.

Wat betreft de trainingen omhelst de taak in hoofzaak het aantrekken van trainers, het bewaken van de kwaliteit van de trainingen, het zorgdragen voor de inschrijvingen, de evaluatie met en van de trainers en het inpassen van de trainingstijden binnen de beschikbare uren.

Wat betreft de competitie zijn de belangrijkste werkzaamheden, het coördineren van de inschrijvingen, het aanmelden van de teams bij de KNLTB, verzorgen van de competitieleiding, invoeren van de uitslagen, bewaken van de sportiviteit, enzovoort.


TENNISLESSEN

Verantwoordelijk: Fleur Bollebakker van House of Tennis. House of Tennis verzorgt de lessen voor de jeugd en volwassenen.
Meer over Fleur


PARKCOMMISSIE

Verantwoordelijk: Ruud Roos
Zij onderhouden het park en clubhuis in alle denkbare opzichten en zijn samen met de groundsman verantwoordelijk voor de conditie van de tennisbanen. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor het toegangssyteem van het park en beheer van de zonnepanelen op het dak van het clubhuis.


JEUGDCOMMISSIE

Verantwoordelijk: Melle ten Holter, Melanie van ’t Klooster, Victor Westgeest en Lindsey van ’t Klooster
De jeugdcommissie organiseert toernooien (waaronder natuurlijk de Davis-cup) en clubkampioenschappen voor de jeugd. Daarnaast maakt zij in overleg met de trainers de indeling voor de lessen, selectietraining en de competitie. Ook is zij verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid voor de (selectie)jeugd.


REDACTIE EN BEHEER

Verantwoordelijk: Kristian Hustinx
Deze commissie beheert de(ze) website en is het aanspreekpunt voor allerlei IT-technische zaken op het park, zoals het afhangbord en kassasysteem.


TOERNOOICOMMISSIE

Verantwoordelijk: Bianca Roelofs
De toernooicommissie organiseert gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen voor de eigen leden. Traditioneel wordt er op Hemelvaartsdag Herenleed gespeeld en is er een apart toernooi voor alle vrouwelijke leden,  Ladiesnight. In de Kalender zijn alle toenooien terug te vinden.
 

SPONSORING

Verantwoordelijk: Bastiaan Hellingman
Onze sponsors dragen in zeer belangrijke mate mee aan het succes van onze Open Tournooien in juli (Singles) en augustus (Dubbels en Mixed), maar ook aan de binnen en buiten inrichting van het park. Zoals bijvoorbeeld de windschermen rond de banen.


OPEN TOERNOOI COMMISSIE

Verantwoordelijk:  Nick Nurmohamed
Deze commissie organiseert de Open Toernooien: het Manten Single Open en het Rojo Trompenburg Dubbel Open. Deze toernooien zijn altijd goed bezet met leden van andere vereningingen. Tijdens het Trompenburg toernooi is er ook gelegenheid om 's-avonds te eten in een speciaal daarvoor ingerichte tent.


BARCOMMISSIE

Verantwoordelijk: Ditske Loenen
De barcommissie verzorgt de inkoop van de bar, maar ook de afhandeling van de hele administratie rondom de Kassa en verantwoording aan de penningmeester. Samen met de Weekoudsten coördineren zij de bezetting achter de bar door de eigen leden.

Voor het inschrijven van de bardiensten is een aparte website ontwikkeld.Het bheer hiervan ligt bij Rob Woppenkamp.


STICHTINGSBESTUUR

Verantwoordelijk:  Erik Plantinga
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het Clubhuis en de banen.