Barboekje

DE BARDIENST                                                                                                                                     OPEN PDF VERSIE
Als lid van de tennisvereniging ben je verplicht 2 bardiensten per seizoen te draaien. Hierbij bestaat de keuze uit: een ochtend-, middag- of een avonddienst. De tijden van de diverse bardiensten staan gepubliceerd op de website.  De mogelijkheid bestaat de 2 bardiensten tegen betaling van € 35.- per bardienst af te kopen.
Betaling kan uitsluitend met een eenmalige machtiging, die bij inschrijving voor de bardienst kan worden opgegeven.

Mocht blijken dat je jouw bardienst onverhoopt niet kan uitvoeren, dan ben je verplicht deze dienst met iemand te ruilen, c.q. af te kopen. Geef wijzigingen door aan de betreffende weekoudste en per mail aan barcommissie@tvwesterveld.nl, in verband met de sleutelcode en de registratie bardienstvervulling! Noteer de bardienst in je agenda of raadpleeg de website.

CONTACT
Mochten vragen of onduidelijkheden bestaan, vraag een aanwezig lid. Bij specifieke vragen over de bardienst, kan men terecht bij de weekoudste.  Wanneer op- of aanmerkingen bestaan dat iets niet in orde is, of dat de voorafgaande bardienst iets niet correct heeft achtergelaten, meld dit op de daarvoor bestemde lijst die op het prikbord in de keuken hangt en/of bij de barcommissie via barcommissie@tvwesterveld.nl

VERANTWOORDELIJKHEDEN TIJDENS DE BARDIENST
Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de bardienst aanwezig bent, zodat er tijd is  voor overdracht tussen twee bardiensten. Tijdens de bardienst ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het gehele clubgebouw en bij mooi weer uiteraard ook voor het terras. Buiten de bardienst om heeft niemand iets achter de bar te zoeken. Ook mogen er geen kinderen achter de bar of in de keuken verblijven of barwerkzaamheden uitvoeren!
De Keuringsdienst van Waren (KvW) komt regelmatig en onverwacht. Bij onvolkomenheden kan de (KvW) besluiten de bar met onmiddellijke ingang te sluiten!

Alle bardiensten dienen zorg te besteden aan het schoonhouden van de bar, keuken , kantine en het terras en alles wat daarbij hoort. De verantwoordelijkheden tijdens de bardienst bestaan o.a. uit:

 • Zonodig binnen- en buitenverlichting aan doen;
 • Inruimen van geleverde voorraad in voorraadruimte (ook koel- en vrieskast), op datum houdbaarheid;
 • Hygiëne achter de bar en in de keuken;
 • Lege flesjes sorteren naar soort fles in kratten in voorraadhok;
 • Schoon glas en serviesgoed opruimen;
 • Vuil glas en serviesgoed in vaatwasser zetten en, indien de vaatwaaser vol is, laten draaien en vervolgens uitruimen als deze klaar is;
 • Aanvullen van keukenvriezer (vanuit grote vrieskast in voorraadruimte);
 • Aanvullen van frisdrankkoelkast (vanuit grote koelkast in voorraadruimte);
 • "Spiegelen" op datum van de voorraad in magazijn en koeling;
 • Controle op artikelen die over datum zijn;
 • Aanvullen van de snoepdisplay;
 • Opruimen lege flessen in gele container;
 • Opruimen karton in groene papiercontainer bij toegangshek (sleutel zit aan sleutelbos);
 • Legen van asbakken op tafels buiten;
 • Bij einde van avonddienst binnenhalen en schoonmaken van asbakken op tafels buiten;
 • Bij einde dienst, vuilnisbakken legen en afvalzak in vuilcontainer bij toegangshek (sleutel zit aan sleutelbos); 
 • Bij einde dienst, (deels) volle kratten met lege flessen uit bar naar voorraadhok;
 • Tijdens de bardienst mogen thee en koffie worden genuttigd. Sla deze aan met de bardienstpas. Elk andere consumptie moet betaald worden;
 • Indien tijdens of bij aanvang van de bardienst niemand op het park aan het tennissen is, dient de bardienst toch uitgevoerd te worden; leden kunnen altijd nog komen tennissen;
 • Uitsluitend met toestemming van de weekoudste kan afwijkend worden gehandeld (bijvoorbeeld sluiten van het clubhuis bij langdurige regen);
 • Je bent niet verantwoordelijk voor het afhangsysteem in de hal. Het gebruik hiervan is de verantwoordelijkheid van alle leden;
 • Je bent niet verantwoordelijk voor de schoonmaak van de frituurapparatuur.

AANDACHTSPUNTEN

 • Het aanvullen van de koel- en vrieskasten achter de bar en in de keuken, vanuit de grote koel- en vrieskast in de voorraadruimte.
 • In verband met voorraadbeheer alle consumpties op de kassa aanslaan.
 • Het is niet toegestaan tijdens de bardienst te tennissen (of eigen activiteiten te verrichten).
 • Vooral het schoonhouden van de lekbladen en de bakken onder de glazen dient regelmatig te gebeuren.
 • Schoonmaak van de frituurapparatuur niet zelf uitvoeren, maar indien vet vervangen moet worden melden bij de weekoudste.
 • Graag extra aandacht voor onze nieuwe koffiemachine. De ochtenddienst wordt verzocht de dagelijkse schoonmaakprocedure beschreven in de handleiding uit te voeren en koffiebonen etc. bij te vullen. Deze procedure is essentieel voor de juiste smaakbeleving. N.B. De afvalbak zal na 50 koppen koffie vol zijn. En ook die procedure staat in de handleiding. (*00* en *01*)

BEHEER VAN DE KEUKEN
Let op dat de gekoelde en diepgevroren etenswaren op de juiste plaats bewaard blijven. Door Horeca voorwaarden mogen broodjes en tosti's niet in de koelkast overnachten, maar dienen bevroren te worden bewaard.

Let op: Hou de keuken schoon en hygiënisch voor prettig werken en voor de bezoeker een fijne gedachte dat netjes en schoon gewerkt wordt. Gebruik waar gewenst handschoenen bij de bereiding van etenswaren.

JEUGD EN ALCOHOL
Als vereniging moet worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving bij het schenken van alcohol.

 • Onder de 18 geen alcohol verstrekken
 • Vraag altijd om legitimatie
 • Indien geen legitimatie, geen alcohol verstrekken
 • Indien meer dan 25% van de aanwezigen onder jeugd valt, mag geen alcohol worden geschonken

Bij twijfel geen alcohol schenken.

BARDIENSTPAS
Consumpties (koffie / thee) tijdens de bardienst worden afgerekend met de ter beschikking gestelde Bardienstpas.

EERSTE RONDE KOFFIE/THEE COMPETITIETEAMS
De eerste ronde koffie/thee van competitieteams (ook de bezoekende teams!) dient vanaf nu (per 1-4-2019) door alle teams zelf afgerekend te worden. 

BETALINGEN: LEDENPAS OF PIN
Consumpties kunnen worden betaald met ledenpas of pin. Let op: Het is niet toegestaan om contant af te rekenen.

LEDENPAS OPWAARDEREN VIA PIN
De ledenpas kan worden opgewaardeerd worden, met, een door de bezoeker te bepalen bedrag. Opwaarderen gaat via de volgende stappen:

 • Selecteer: “Saldo” en haal vervolgens de pas door de kassa
 • Selecteer: "Opwaarderen”
 • Toets het gewenste bedrag in
 • Selecteer: "PIN"

Het lid dient het bedrag te pinnen met het daarvoor bestemde apparaat en daar de stappen te doorlopen zoals men bij iedere pinbetaling gewend is. Na succesvol afronden van de transactie is het bedrag op de "virtuele” clubrekening van het lid geboekt en kan direct betaald worden met de ledenpas.

GEBRUIK VAN PINAPPARATUUR

Na betaling per pin zal er automatisch een pinbon worden uitgeprint. Dit is wettelijk verplicht om aan te kunnen tonen dat er gepind is. 

Mocht het onverhoopt gebeuren dat er gedurende jouw bardienst niet meer kan worden gepind volg dan de volgende stappen op het basisstation van de pinapparatuur:

1) Toets <sleutel>, vervolgens wachtwoord ‘99999’, bevestig met <OK>.
     Kies vervolgens voor 'F3'  = Wissen, en bevestig keuze met wachtwoord '99999.

     Toets < STOP > bij de volgende J/N vraag.

2) Toets <sleutel>, vervolgens wachtwoord ‘99999’, bevestig met <OK>.

Het probleem zou hiermee verholpen moeten zijn.

BETAALPAS VOOR COMPETITIE TEAMS TV WESTERVELD EN BEZOEKENDE TEAMS
Een team heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een blanco betaalpas. Hiermee kan gedurende de competitie dag worden betaald met een maximum limiet van € 100.-. Na afloop kan  alleen afgerekend worden met PIN of ledenpas (alleen eigen leden)!

Uitgeven van Competitiepas tegen inlevering KNLTB Pas

 • Degene die gebruik wil maken van de Competitiepas levert de persoonlijke KNLTB Pas bij de bar in. De bardienst controleert op geldigheid van de KNLTB-pas.
 • Op de KNLTB Pas wordt een post-it geplakt met het nummer van de uitgegeven
 • Competitiepas en bergt de KNLTB-pas op in de kassalade.
 • De bardienst overhandigt de Competitiepas.

Gebruik van de betaalpas

 • Met de Competitiepas worden alle bestellingen betaald tot een maximum waarde van € 100.-
 • Iedere consumptie wordt op de kassa aangeslagen en gekozen voor betaalmethode “Ledenpas”

Afrekenen, inleveren van betaalpas en teruggave KNLTB Pas

 • Voor vertrek moet de Competitiepas met alle consumpties worden afgerekend via de volgende stappen:
  Selecteer: “Saldo” en haal vervolgens de pas door de kassa
  Het te betalen bedrag wordt getoond
  Selecteer: “Voldoen”
  Selecteer:  “PIN betaling”. Het bedrag kan door bezoeker worden gepind, of
  Selecteer: “Ledenpas”. Het bedrag kan met de ledenpas (alleen eigen leden) worden voldaan
 • Controleer na betaling of de pas op 0 staat via “Saldo”
 • De KNLTB pas wordt weer overhandigd aan de speler en de Competitiepas wordt ingenomen.
 • De betaalpas kan terug in de kassa en kan opnieuw worden uitgegeven.

LET OP: Het is niet toegestaan om een papieren teambon te maken tijdens de competitie. Alle consumpties dienen direct te worden geregistreerd en betaald via de kassa.

Deelbetaling: De kassa biedt ook de mogelijkheid om het totaal te betalen bedrag te splitsen naar x deelbetalingen. Een deelbetaling, bijvoorbeeld door het bezoekende team, kan dan voldaan worden, waarbij het restant open blijft staan. De deelbetalingen kunnen worden geselecteerd nadat op de knop “Voldoen” is gedrukt.

OVERIGE PASSEN
Naast bovengenoemde passen bestaan nog andere betaalpassen voor bestuur, commissieleden, trainers en de groundsman van TV Westerveld. De betreffende personen mogen met deze pas de consumpties betalen.

EZELSPAS EN INTRODUCTIEPAS
Verkoop via de knop “Passen” op de kassa. Prijzen op de kassa zijn leidend!

SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DE OCHTENDDIENST
Toegang tot het sportpark van TV Westerveld kan alleen met de KNLTB pas. Het buitenrolluik naar de entree is geopend van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur. De deur achter het rolluik is gesloten. Voor de bardienst bestaan sleutelkluiscodes. De code van het sleutelkluisje wordt ruimschoots voorafgaand aan de bardienst verstrekt via email. De weekoudste heeft alleen de code van de betreffende week. Bij verlies van de kluiscode, dient de weekoudste te worden benaderd.

Het sleutelkluisje hangt in de entree naast de defibrillator in het clubhuis. Toetst de code in en haal de sleutels en de bardienst pas uit het sleutelkluisje. Duidelijke instructies hangen naast het sleutelkluisje hoe te handelen. Het slot voor het openen van het binnenrolluik bevindt zich rechts van het binnenrolluik aan. Het rolluik helemaal tot boven openen; dit is noodzakelijk voor het uitschakelen van het alarm.

De ochtenddienst start met het aanzetten van de kassa. Het aan/uit knopje bevindt zich aan de rechter zijkant, boven op de standaard van het kassascherm. Na opstarten van de kassa selecteer "Aanmelden". Hierna is de kassa gereed voor gebruik. Meld ook de betaalautomaat aan.

Voor het verrichten van transacties, dient eerst de betaalautomaat geactiveerd te zijn met een dagopening.

 • Toets <sleutel>, vervolgens wachtwoord ‘99999’, bevestig met <OK>. De dag is nu geopend.

Zie ook gebruik van pinapparatuur

Indien na afronding van de bardienst geen bardienst meer is gepland , volg de instructie voor de avonddienst.

Zorg dat het clubhuis netjes wordt achtergelaten. Bij overdracht bardienst, de sleutels ter plekke overdragen. Wanneer geen aflossende bardienst aan de orde is, sluit alle rolluiken. Vergeet niet het bruine rolluik van de tussendeur met de hoofdsleutel dicht te doen. Leg de sleutels en het bardienst pasje in het sleutelkluisje en sluit het deurtje. Het buitenrolluik blijft open zodat afgehangen kan worden en de kleedkamers/toiletten bereikbaar zijn. Het rolluik sluit automatisch om 24.00 uur.

SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DE MIDDAGDIENST
Van de ochtend bardienst worden de sleutels ontvangen. Wanneer ’s morgens geen barbezetting is geweest, zie instructies van de ochtenddienst voor het openen van het clubhuis.

In geval van laatste bardienst die dag, volg de instructie voor de avonddienst.

Zorg dat het clubhuis  netjes wordt achtergelaten. Bij aflossing door de avonddienst, de sleutels ter plekke overdragen. Wanneer geen aflossende bardienst aan de orde is, sluit alle rolluiken. Vergeet niet het bruine rolluik van de tussendeur met de hoofdsleutel dicht te doen. Leg de sleutels en het bardienstpasje in het sleutelkluisje en sluit het deurtje. Het buitenrolluik blijft open zodat afgehangen kan worden en de kleedkamers/toiletten bereikbaar zijn. Het rolluik sluit automatisch om 24.00 uur.

SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DE AVONDDIENST
Indien de sleutels niet zijn ontvangen van de middagdienst, zie instructies van de ochtenddienst voor het openen van het clubhuis. Bij beëindigen van de bardienst:

Sluit de kassa af via de knop “Kassaterminal” en vervolgens “Uitschakelen”. Bevestig uitschakelen.
Meld de betaalautomaat af:

 • Toets <sleutel>, vervolgens wachtwoord ‘99999’, bevestig met <OK>.    
  Kies vervolgens voor 'F3'  = Wissen, en bevestig keuze met wachtwoord '99999'
 • Toets < STOP > bij de volgende J/N vraag

Zie ook gebruik van pinapparatuur

De kassalade bij vertrek uit het clubhuis OPEN laten staan. Dit voorkomt dat bij een eventuele inbraak onnodig schade aan de kassa wordt toegebracht.

Zorg dat het clubhuis netjes wordt achtergelaten. Sluit alle rolluiken. Vergeet niet het bruine rolluik van de tussendeur met de hoofdsleutel dicht te doen. Leg de sleutels en het bardienstpasje in het sleutelkluisje en sluit het deurtje. Het buitenrolluik sluit automatisch om 24.00. Indien voor 24.00 uur het park wordt verlaten, hoeft dit rolluik dus niet te gesloten te worden. Indien na 24.00 uur het clubhuis wordt af gesloten, hangt in de entree bij het rolluik een duidelijke instructie hoe het clubhuis te verlaten en het rolluik te sluiten. Mocht iets onduidelijk zijn, dan altijd contact opnemen met de weekoudste.

Alvorens het clubhuis af te sluiten, controleer:

 • het snoeprek, de koelkast achter de bar en koffieautomaat zijn bijgevuld;
 • geleverde voorraad is opgeruimd in de daarvoor bestemde rekken in magazijn en koeling of vriezer;
 • geen apparatuur (frituurpan / tostirooster) meer aan staat;
 • de baanverlichting en alle overige verlichting in het clubhuis is uitgeschakeld;
 • alle rolluiken naar beneden zijn;
 • de achterdeur van het magazijn en tussendoor van magazijn naar de keuken op slot zijn;
 • de bar en de keuken schoon zijn;
 • de lege statiegeld flessen in het magazijn in de kratten staan gesorteerd naar flessoort (zonder rietjes);
 • de lege niet-statiegeld-flessen in de gele rolcontainer zitten;
 • alle prullenbakken leeg zijn; alle vuilniszakken in de vuilcontainer naast het toegangshek zitten;
 • het meubilair binnen en op het terras netjes wordt achtergelaten;
 • de betaalautomaat is afgesloten;
 • asbakken naar binnen zijn gehaald, schoongemaakt en opgeruimd;
 • het bruine binnenrolluik helemaal tot op de grond wordt afgesloten;
 • de sleutelbos in de SLEUTELKLUIS wordt opgeborgen.

Het kan voorkomen dat bij de eindtijd van de bardienst, de bar nog niet gesloten hoeft te worden, doordat de bardienst wordt overgedragen aan een commissie- of bestuurslid.

De avond bardienst draagt  ALTIJD zorg voor opvolging van bovenstaande instructies.