Afhangsysteem JIBA

Spelregels digitaal afhanhangen


AFHANGEN VAN EEN BAAN

 1. Standaard staat het scherm op de aanbiedingen pagina:  Selecteer de knop 'Afhangen'
 2. Selecteer  de knop 'Alle vrije banen' voor eigen baankeuze of de knop 'Eerste vrije baan'.
  In het laatste geval wijst het systeem de eerste vrije baan toe.
 3. Het systeem vraagt nu om de passen door de kaartlezer te halen. Zodra alle passen door de kaartlezer zijn gehaald, verschijnt het volgende venster.

                        
   
 4. Selecteer de  knop 'Spelers bevestigen'.
 5. Selecteer de baan naar keuze.   De baan is afgehangen en je kunt gaan tennissen op de geselecteerde baan en, de door het systeem aangegeven, tijd.

                        


SPELREGELS

 1. Afhangen van een baan is altijd verplicht. Ook als het rustig is op het park.
 2. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie.
 3. Na afhangen is iedere speler gerechtigd om 45 minuten te spelen. Hierna dient opnieuw te worden afgehangen.
 4. Alle spelers die op de baan staan dienen met hun eigen pas af te hangen. Is dit niet gebeurd dan vervalt het recht om te spelen.
 5. Het is niet toegestaan om tijdens de speelperiode alvast een volgende baan af te hangen.
 6. De baankeuze bij afhangen is vrij en formeel mag men een baan afhangen die bespeeld wordt ondanks dat er nog vrije banen zijn. Gebruik hier je gezond verstand en hang elkaar niet onnodig af.

TIPS

 1. Baan en speeltijd controleren: Selecteer de knop 'Afhangen' en vervolgens voor 'Wanneer speel ik'. 
  Er wordt gevraagd je pas door de kaartlezer te halen en vervolgens wordt baan en speeltijd getoond.
 2. Hier kun je je reservering eventueel ook wissen, door de knop 'Wissen' aan te tippen en opnieuw je pas door de kaartlezer te halen.
 3. Een andere manier om te zien wanneer je speelt is het baanoverzicht. Selecteer  'Afhangen' en vervolgens voor 'Overzicht banen'.

P.s. Spelregels hangen ook naast het JIBA afhangbord in het clubhuis.