Lid worden

Word ook lid van TV Westerveld! -> Inschrijvingsformulier


Heb jij ook zin om te tennissen? Ben je op zoek naar een gezellige en actieve club, word dan lid bij TV Westerveld!

Het lidmaatschap wordt, in tegenstelling tot vele andere clubs, aangegaan voor het gehele kalenderjaar, dus voor 12 maanden!

Lid worden kan al vanaf het kalenderjaar waarin een kind 5 jaar wordt.

Jeugd: Mini's
Kinderen, zij die in het kalenderjaar 5 of 6 jaar worden, betalen een lage contributie voor het lidmaatschap. Zij ontvangen ook een KNLTB pas en kunnen zij deelnemen aan toernooien die door de club en de KNLTB worden georganiseerd.

Jeugd: Junioren
In het kalenderjaar dat kinderen 7 jaar worden, worden zij junior en dan zijn ook de junior tarieven van toepassing. 

Overige leden *
Voor alle leden geldt dat zij contributie moeten betalen om lid te worden van onze vereniging. Zij kunnen zich opgeven voor trainingen, waar apart lesgeld voor moet worden betaald. Met de ledenpas kunnen de leden zelf banen afhangen en zich opgeven voor competitie en interne en externe toernooien.

Voor alle leden geldt: je kunt je pas opgeven voor de trainingen als je eerst lid bent geworden! Zie hiervoor het inschrijfformulier onderaan de bladzijde.

Aanmelding, toelating en informatie loopt via de ledenadministratie. Gegevens van de vereniging zijn digitaal beschikbaar via de volgende links: Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Parkreglement.

* Gezinslidmaatschap
Van een gezinslidmaatschap is sprake bij minimaal 2 kinderen en waarbij altijd 1 ouder lid is van TV Westerveld. Hierbij zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

  • Kinderen zijn niet ouder dan 24 jaar
  • Alle gezinsleden zijn op hetzelfde adres ingeschreven
  • De ouder(s) en het oudste kind betalen normale contributie
  • Het 2e kind krijgt 25% korting (contributie € 67,50)
  • Het 3e kind en volgende kinderen krijgen 50% korting (contributie € 45.-).

Contributie

  Contributie
gehele jaar 
2019

Contributie
vanaf
1-07-19

Contributie
vanaf
1-10-19

Senioren
geboren in 2002 of eerder

€ 160.-

€ 105.-

€ 55.-

Junioren
geboren tussen 2003 en 2013

€ 90.-

€ 57.-

€ 32.-

Mini’s
geboren tussen 2014 en 2016

€ 25.-

€ 15.-

geen kosten

Donateur

€ 25.-

 

 

  • De tarieven gelden voor automatische incasso; dit is verplicht voor nieuwe leden. Lees ook de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Parkreglement.
  • De contributie wordt per automatische incasso op 1 december van het voorafgaande jaar geïnd.
  • Bij toetreding na 1 juli en na 1 oktober geldt een korting op het jaarbedrag. Er wordt geen entreegeld geheven.
  • Juniorlid is men vanaf het kalenderjaar waarin men 7 wordt tot en met het jaar waarin men 17 jaar wordt.
  • Seniorlid is men vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt.

Bardienst
Senioren zijn verplicht 2 bardiensten per jaar te verrichten. Indien men geen bardiensten wenst te verrichten, kunnen deze worden afgekocht voor € 35.- per bardienst.

Ledenpas
Spelende leden die hun contributie hebben betaald en aan hun bardienstverplichtingen hebben voldaan, kunnen hun ledenpas (op nader te bepalen dagen in maart) in het clubhuis ophalen.
In het clubhuis bevindt zich het digitale afhangbord, waarop voorafgaande aan het spelen de ledenpas moet worden aangeboden en een baan kan worden gereserveerd. (steeds voor een periode van 45 minuten).
De regels voor het spelen, afhangen en introduceren van niet-leden is o.a. beschreven in het Parkreglement.

Lessen
TV Westerveld biedt u de mogelijkheid tot het volgen van lessen. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in de contributie.

Wilt u meer informatie? Dat kan per mail naar onze ledenadministratie of telefonisch met Marjan Erkamp 035-6560879

Aanmelden als lid
Via het inschrijvingsformulier kunt u zich aanmelden.

Alvast hartelijk welkom bij onze tennisvereniging!

Aanleveren digitale foto voor ledenpas
Zie de voorwaarden die hiervoor door KNLTB zijn opgesteld

Wijziging gegevens
In geval van wijziging van uw adres of andere in de ledenadministratie geregistreerde gegevens kunt u via formulier wijziging gegevens & opzeggen lidmaatschap doorgeven.

Opzeggen als lid
Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 december van het voorafgaande jaar gebeuren. U kunt de opzegging doorgeven via formulier wijziging gegevens & opzeggen lidmaatschap.