Voorjaarscompetitie 2020 - Informatie

Hieronder treffen jullie de informatie aan ten behoeve van de senioren voorjaarscompetitie 2020. Belangrijk: op maandagavond 23 maart vindt de captainsavond plaats, van 19.00 tot 20.00, waar jullie als team de ballen kunnen ophalen en de competitiebijdrage kunnen voldoen. Aansluitend vindt de ALV plaats. Daarnaast nodigen we iedereen uit om op vrijdagavond 27 maart bij de opening van het seizoen aanwezig te zijn!

Het betreft:

1. Informatie over de captainsavond
2. Instructie voor de captains (zie ook toelichting jeugd)
3. De competitiedata 2020 (incl. inhaaldata): senioren, jeugd
4. Baanschema, VCL-schema en aanvangstijden
5. Teamindeling: senioren en jeugd
6. Overzicht reservespelers
7. Toelichting jeugd

Nieuw dit jaar is dat er geen papieren wedstrijdformulieren meer worden verstrekt, maar dat de ploeguitwisseling digitaal plaatsvindt.

Ook dit jaar zullen de VCL's weer worden ingezet om tijdens de competitie een VCL-dienst te vervullen, zie hiervoor het VCL-schema. Op de captainsavond op vrijdagavond 29 maart nodigen wij ook de VCL's uit, voor informatie en het eventueel stellen van vragen.

Het staat u vrij om in onderling overleg een ander teamlid als captain aan te wijzen c.q. gedurende de competitie de taken te verdelen. Het is wel van belang dat van elk team in elk geval één persoon op de captainsavond de noodzakelijke bescheiden ophaalt en de financiën afhandelt. Dit jaar is de competititiebijdrage per team €80,- (voor de jeugd €12,- p.p. voor deelname aan de groene en junioren competitie (geel) en €6,- p.p. voor deelname aan de rode en oranje competitie). Daarnaast is het voor de TC handig om één aanspreekpunt te hebben binnen elk team. Laat het de TC wel even weten indien de captain wijzigt.

Indien op een bepaalde speeldag uw team niet compleet is dient u in eerste instantie zelf voor vervangers te zorgen. Een hulpmiddel hierbij is de lijst van reservespelers die is bijgevoegd;

Op de laatste competitiedag (zondag 31 mei 2020) zullen in principe alle eventuele kampioensteams onder het genot van een hapje en een drankje in het zonnetje worden gezet. Wij hopen dan ook andere competitiedeelnemers te mogen begroeten.

Let op: met ingang van vorig jaar wordt het eerste rondje koffie/thee helaas niet meer vanuit de club aangeboden. Het verzoek om dit zelf te verzorgen.

Voor eventuele vragen c.q. opmerkingen over de competitie of de teamindeling kunt u zich wenden tot de Technische Commissie.

Allen alvast heel veel succes gewenst komend competitieseizoen!
De Technische Commissie
Anouk, Delphine, Bob en Nick